☎ تلفن: 34772616 (041) ✉ ایمیل:info@omransharif.com  

دفاتر کار

دفاتر کار

دفاتر کار به طور کلی به فضاهای جامع گسترده یا کوچک محدود تعریف می شوند. مهم ترین عامل یک دفتر کار راحتی و آسایش برای کارکنان آن می باشد. عموماً دفاتر به فضاهایی با متراژ متوسط اطلاق می شود که عملکردشان مهم ترین عامل آن محسوب می شود. طراحی دفتر کار بر اساس نیاز های شغلی موجود متنوع است. به عنوان مثال طراحی دفتر کار معمار با طراحی دفترکار وکیل یا طراحی دفتر کارخانه تفاوت های زیادی دارد. همچنین تنوع رنگ و مصالح در طراحی دفاتر کار حائز اهمیت می باشد. این بخش به معرفی و ارائه انواع دفاتر کار با سبک و سیاق متفاوت پرداخته است.