☎ تلفن: 34772616 (041) ✉ ایمیل:info@omransharif.com  

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی

شاید مضحک باشد اما سرویس بهداشتی یکی از حساس ترین نقاط طراحی برای تمام کاربری های معماری است. تعبیه عرصه سرویس بهداشتی در یک منزل به خودی خود دارای ضوابط و الگوهی های مشخصی است. فرض کنید بخش بزرگی به عنوان سرویس بهداشتی برای فضاهای بزرگتری مانند: ساختمان های تجاری، اداری، مجموعه های ورزشی، مجموعه های فرهنگی یا سایر ساختمان های معماری مورد استفاده قرار گیرد.