۲۳
بهمن

طراحی رستوران ترکیه(شهر چاناتکالا)

طراحی رستوران ترکیه(شهر چاناتکالا) معماری با الگوی پارامتریک یک طراحی هوشمند بر پایه  الگوریتمیک می باشد که اصولا با تبعیت یک سری پارامتر های مرتبط به  یکدیگر طرحی با...

ادامه مطلب