۲۰
بهمن

طراحی با الگوی پارامتریک

  طراحی با الگوی پارامتریک معماری با الگوی پارامتریک یک طراحی هوشمند بر پایه  الگوریتمیک می باشد که اصولا با تبعیت یک سری پارامتر های مرتبط به  یکدیگر طرحی...

ادامه مطلب