☎ تلفن: 34772616 (041) ✉ ایمیل:info@omransharif.com  

آپارتمان

طراحی و دکوراسیون داخلی آپارتمان

آپارتمان یکی از زیرمجموعه های طراحی و معماری است که ریشه مدرن آن به سال 1885 در شهر دیترویت باز می گردد. در این 130 سال شیوه طراحی آپارتمان بر اساس سبک زندگی عموم تغییرات گسترده ای داشته است. دکوراسیون داخلی آپارتمان های ایران در 50 سال گذشته تغییرت عمده ای داشته اند. هر محله از شهر در هر نقطه دنیا دارای ویژگی و خصوصیات منحصربه فردی است که شیوه ساخت هر کدام را دستخوش تغییرات عمده ای می دهد.