☎ تلفن: 34772616 (041) ✉ ایمیل:info@omransharif.com  

نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه فضایی برای ارائه مهم ترین اثر یا وسیله شماست. طراحی یک نمایشگاه دارای ضوابط مهمی است که روند بهبود ارائه اثر یا کالای شما را در بر می گیرد. عرصه و کاربری های نمایشگاه در دسته های مختلفی تقسیم می شود که شامل: طراحی نمایشگاه ماشین، طراحی نمایشگا مبلمان، طراحی نمایشگاه موقت، طراحی نمایشگاه حماسی و آثار جنگ، طراحی نمایشگاه روباز و … می باشد. این بخش به معرفی و تشریح انواع نمایگاه های ساختمانی، تجاری یا هنری پرداخته تا بررسی کاملی از طراحی این کاربری صورت گیرد.