طراحی رستوران ترکیه(شهر چاناتکالا)

معماری با الگوی پارامتریک یک طراحی هوشمند بر پایه  الگوریتمیک می باشد که اصولا با تبعیت یک سری پارامتر های مرتبط به  یکدیگر طرحی با دامنه متناسب یا نا متناسب را روشن میسازد. معماری با الگوی پارامتریک سبکیست  که در آن روابط بین  هندسه و پیچیدگی المان ها طرح هایی با دامنه زیبا و پیچیده را رقم می زند.منبع الگوی پارامتریک معادله پارامتریک در ریاضیات منشا می گیرد که اشاره به استفاده از پارامترها و متغییرهای گاه مشخص وگاهی نامشخص  می باشد که  با تغییر آن ها میتوان خروجی  یک  معادله راتغییر داد.الگوی  پارامتریک امروزه به عنوان ایده هایی تحت عنوان تکرار متوالی و نامنظم با انواع متریال هایی مانند چوب پلیمر و….بسیار پرطرفدار بوده که شرکت عمران شریف حاضر به ارایه وطراحی،اجرای انواع خاص آن میباشد. در ادامه به انواع کارهای موجود طراحی ما میتوانید بیشتر در مورد این سبک برداشت خود را بکنید.