۰۱
اسفند

طراحی دکوراسیون منزل


طراحی دکوراسیون منزل

طراحی داخلی میواند شامل دیزاین و المان بندی داخل یک خانه از اعم بخش های خصوصی و بخش عمومی را شامل شود .در بحث بخش خصوصی و عمومی یک خانه بستگی به متغیر های زیادی مانند نحوه استفاده کاربر میباشد.

 در حالت کلی فضای عمومی به فضایی اطلاق میشود که در استفاده عموم کابران داخلی یا خارج از کاربران میباشد که بیانگر ظاهر عمومی و طراحی عمومی برای استفاده کاربران میباشد که باید تمام حالت های استفاده کاربران را در نظر گرفت مانند پذیرایی ، اتاق مهمان،سرویس بهداشتی و حمام عمومی ….

فضای خصوصی به فضایی اطلاق میشود که در استفاده مختص کاربران میباشد و نحوه طراحی و استفاده آن بیشتر نزدیک به نوع استفاده خود کاربر میباشد که باید تمام زوایای استفاده آن کاربر در نظر گرفته شود، مانند اتاق ها و سرویس اتاق ها…